Защо не се чустваме О.К. тук и сега? Защото най-често детските ни преживявания пораждат основни убеждения, които приемаме за истина, но те реално не са, така че искривяват мисленето ни. Искривените мисли – са грешки/бъгове…които пораждат кофти емоции – гняв, страх, яд, завист, омраза и тн. Всяка наша мисъл, поражда емоция. Какво трябва да правим – да спрем да мислим ли?! Не, разбира се. Като за начало, нека сме наясно с най-честите грешки в мисълтта.
1.Четене на мисли….. „Аз си мисля, че ти си мислиш…“ ;
2.Психически филтър…..“Фокусирам се върху негативните неща“;
3.Всичко или нищо….“ Черно бяло мислене“;
4.Свръхгенерализация…“Едно събитие, говори за целия ни живот“;
5.Персонализация…“Един човек поема цялата отговорност за всички събития на света“;
6.Мисълта – трябва….“Всичко на всяка цена“;
7.Емоционално разсъждение…“Мислите отразяват факти“;
8.Етикетиране….“ Всички мъже са задници“!

Споделяне