Хората условно се делят на екстроверти и интроверти.

Юнг обръща внимание, че човек е ориентиран да възприема света от външната му страна – есктраверсия или от вътре – вниманието е насочено на вътре интроверсия. Всеки човек има общи механизми и на двете понятия, но само относителен превес се дава на една от двете характеристити.

Интовертите са високо чувствителни и впечатлителни. Подлагат се на дълбока самоанализа и самокритика. Чужда им е спонтанността и инициативата към контакти с другите. Предпочитат уединението и имат малко приятели.

Не обичат въпросите: Защо си толкова сериозен?; Какво се е случило?; Защо само мълчиш?; Не ти ли е скучно да си стоиш вкъщи?; Защо си нацупен – усмихни се; Какво ти има?

Естровертите са социални. Обичат излизанията и срещите с много хора. Обичат разговори с часове. Забавленията, адреналина и рисковете.

Обичат въпросите: Какво мислиш ако…Какво би се случило ако…

 И така какво ви изцежда силите ? 

Интровeрта, който живее в голяма социална активност, изразходва много енергия. Изразходва повече, отколкото има самият той. Контактите с хора и комуникацията го изпиват, изсмукват енергията му. Връща се от работа и ляга на дивана, защото няма сили за нищо.

Екстроверта, който живее в изолация или ограничена социална активност, също страда. Емоциите му са разрушителни. Той разбира, че контакта с хора го зарежда с енергия, надгражда го. Дава му стимул за развитие и напредък. По този начин той е конкурентен и сравнява компаса си за живота. Всичко това, ако го няма, не го радва нищо, и нищо не му носи удовлетворение. Хм. Как ли е оцелял Петкан Дивака на безлюдния остров :)?

В книгата на Сюзън Кейн, „Как да използваме особеностите на характера си“ се разказва за физическите процеси, които имаме в тялото , когато изпитваме различни емоции. Дава отговори на това, защо съвременното ни общество приема по-добре ектровертите и какво да правим, ако детето ни е интроверт.

 

Споделяне