Хипнозата не е сън. Съзнанието на човек остава будно и работи, дори когато човек е в транса.

Хипнозата е естествено състояние на съзнането в което често изпадаме всеки ден. Спонтанно влизаме в хипноза, когато правим нещо монотонно, шофираме продължително време, гледаме интересен филм, четем или сме омаяни от погледа на любимия човек.

Хипнотизаторът въвежда клиента си в хипнотичен транс чрез различни техники. Синхронизира дишането си с това на клиента, изговаря думите в моемнтите на издишване, утилизира всичко случващо се в момента.

Преди да започне въвеждането в транс, терапевтът опознователно разговаря с пациента за да разбере неговите цели, страхове и предпочитания. Една от основните му цели и да разбере доколко пациентът е отворен към влизане в хипнотичен транс.

Различават се общо три фази на трансовото състояние: лек, среден и дълбок транс. За получаването на терапевтичния ефект е достатъчно пациентът да бъде въведен в състоянието на лек транс, когато той е контактен с терапевта и понякога дори не усеща някакви особени промени в своето състояние. Терапевтът, обаче, е запознат с външните поведенчески признаци и особеностит на възприятието на пациента, които подсказват, че той се намира в състоянието на транс, и, съответно, могат да бъдат направени необходимите внушения.

Хипнотерапията се провежда от специално обучените специалисти. В България с това обучение се занимава Българска Асоциация по хипноза и хипнотерапия. Право на това обучение имат магистри психолози и лица с магистърско медицинско образование.

 

Споделяне