Консултациите по скайп са за Вас, ако искате едновременно висока експертиза и анонимност, но също така и гъвкавост по отношение на времето и мястото на провеждане. Единственото, което Ви е необходимо, е лаптоп, телефон или таблет с интернет-връзка и инсталиран скайп.
Предимства на терапиите по скайп:
Преди всичко в чата клиента се чувства защитен, защото е инкогнито и може свободно да изложи проблема си, да сподели дори някои  излагащи го подробности,  без да се притеснява и да е сигурен, че винаги може да прекъсне срещата  без последствия.
Другото важно предимство на чата е, че тук личността на терапевта, въпреки че е представена в сайта,  присъства  сякаш зад параван  т.е. клиента сам си изгражда образа на човека отсреща, когото е помолил за помощ и подкрепа. Така му е много по – трудно да включи своите психологически защити. Така влиянието на терапевта нараства – сякаш клиентът разговаря сам със себе си, търсейки решение на проблема си,  а това всъщност е основната цел на всяка психотерапия. Разбира се всичко зависи от качествата и опита на терапевта. Работата  му  е да направи всичко, което е по силите си за своя клиент.
В скайп консултациите   се запознаваме  с клиента,  за да усетим  вибрациите си. Уточняваме  с общи усилия проблема  му, след като сме анализирали  симптомите, с които е дошъл и уточняваме   методите и начините за преодоляването му.  Тук възможностите  и ефективността на  психотерапията са по – големи.