„Невротика, винаги търси на кого да се обиди. Той не е зависим от партньора си, а от възможността да му се обижда. Много добре се възползва от тази възможност, защото ако поеме обидата в себе си, тя ще се превърне в депресия.“ М.Лабковски

За да сме здрава, зряла, самодостатъчна личност – трябва да задоволяваме потребностите си.

Две са основните потребности. Потребност от удовлетворение и потребност от безопасност. Базовите потребности са любов, безопасност, приемане, доверие, ценност, уважение.

Детето трябва да ги удовлетворява тези потребности в детството си посредством своите родители, за да се развива хармонично, като здрава, зряла и самодостатъчна личност.

Лошата новина е, че не на всеки му е провървяло в детството, да се чувства обичан, уважаван и ценен. Добрата новина е, че каквото не сме успели да свършим в детството си, можем да довършим като възрастни, включително да се научим да задоволяваме самостоятелно потребностите си.

Когато родителите не удовлетворяват потребностите на детето, предизвикват враждебност у него. Детето започва да негодува и да чувства обида към родителите, а от друга страна, развива зависимост от тях. След това, детето ще порасне и вече ще има вътрешно напрежение, базова тревога а може би и тревожно разстройство.

Емоционално здравите хора се справят гъвкаво с тези потребности, но тревожните хора ги превръщат в стил на живот и започват, да си създават проблеми с обкръжаващите.

 • Емоционално здравият човек, задоволява потребностите си съзидателно.
 • Невротика – задоволява потребностите си – деструктивно.

Карен Хорни описва следните „невротически потребности“ на възрастният човек.

 • Потребност от любов и одобрение. Детето се стреми, да бъде обичано и да е обект на възхищение. Когато порастне, започва да чувства необходимост да угажда, за да получи одобрение и да го харесват. Повишава се чувствителността му към критика и отхвърляне.
 • Потребност от закрилящ партньор. Да манипулира партньора си и да му вменява отговорност, да има очаквания от него, поради страх от изоставяне и самота.
 • Потребност от ограничения. Радва се на малкото и живее в ограничения и в установен ред. Бои се, да си отстоява желанията.
 • Потребност от власт. Жажда за доминиране върху другите, без да уважава достойнството и техните чувства. Презира слабостта и осъществява тотален контрол, поради страх от собствената си безпомощност.
 • Потребност от обществено признание. Желание да бъде обект на възхищение, признание. Зависи от одобреноето на обществото.
 • Потребност, да се възхищава на себе си. Нарцисизъм. Потребност от възхищение от другите и страх от унижение.
 • Потребност от честолюбие. Стремеж да е най-добър, най-ценен. Страх от провал.
 • Потребност от самодостатъчност и независимост. Избягва отношения в които трябва да поеме отговорност. Стремеж да не се нуждае от никого за да не изпада в зависимост от други хора и тяхната любов.
 • Потребност от безупречност. Да си непогрешим. Без недостатъци и грешки. Страх от критика и упреци. ⠀

 

Важно е да знаем, че не трябва да обвиняваме родителите си, за това как точно са задоволили или не, нашите потребности. Направили са това, което са могли с мисъл, че правят най-доброто за нас. Дали са ни това, което самите те са научили в детството си от родителите си. Те друго не познават.

Споделяне