Хипнозата е контролиран транс, при която временно е променено състоянието на съзнанието. Въздействието върху съзнанието е от думите при внушенията на терапевта. По този начин се прави психологическо преструктуриране към позитивни усещания и действия. В кратки трансови състояния  влиза всеки от нас многократно в ежедневието си. Някои повече други по-малко могат да изключат съзнателната си дейност, но всички го правят за кратки времеви интервали спонтанно през деня.
Всеки човек всеки ден води диалог сам със себе си. Този диалог се прекъсва по време на сън или хипнотичен транс. Хипнотерапията има за цел да създаде хармония между емоциите, мислите и действията. Тя повлиява самочувствието, както и самоувереността. Може да намери широко приложение в преодоляването на депресивни състояния, тревожност, паник атаки, както и да се постигне освобождаване от навици, вредящи на здравето. За тази цел се изисква създаването на единство и синхрон между хипнотизатор и хипнотизиран.

Някои основни заблуди за хипнозата:

  • Няма да се събудя от хипноза. Ако хипнотизаторът ви остави по време на хипноза, спонтанно ще излезете от транс или процесът ще премине в естествено състояние на сън, от който след малко ще се събудите.
  • Може да бъда манипулиран и вкаран в хипноза без съгласието ми. Хипнозата е двупосочен процес между хипнотизиран и хипнотизатор, който изисква пълно доверие и партньорство.Осъществява се по желание и мотивация от страна на клиента, а хипнотерапевта му съдейства и двамата са в синхрон и съдействие.
  • Хипнотизаторът има пълен контрол над вашия разум.По време на хипноза никой не може да ни накара да направим нещо против волята си. Подсъзнанието притежава свой морал, който не може да бъде нарушен. Например: не може да бъде вменено да оберем банков сейф, след като във възпитанието и моралът си ние по природа сме почтенни хора.
Споделяне