Чувстваш ли се голям и самодостатъчен?

Сепарацията е отделяне от родителя и формиране на автономност/самостоятелност.

Ако не се случи сепарацията, животът на човек може да се превърне в бедствие. Класика е, когато мъжът създаде семейство, но мама все още си е мама – звъни, дава акъли, сърди се, манипулира те през чувството на вина. Не малко семейства са развалени поради тази класическа причина.

Цялото това вмешателство в живота на порасналото вече „дете“ се представя замаскирано, като грижа за човека, когото обичаш. Всъщност, човек не може да формира автономност и не усеща в себе си самочувствие за справяне с живота. Цялата тази симбиоза продължава дотогава, докато детето на свой ред не осинови родителя в последствие и така до края на живота. Не живян живот, или живян чужд живот се получава за съжаление.

Сепарацията не е настъпила, когато:

  • Мама постоянно дава съвети как да живееш, с кой, къде, къде и какво да работиш, как да взаимодействаш с хората,
  • Не спазва вашите граници и лично пространство
  • Звъни ви по няколко пъти на ден и изисква същото от вас
  • Изисква да участвате в нейния живот „Ние сме едно семейство“
  • Постоянно правите неща в свой ущърб, заради родителя. Често се случва да вземем мама на почивка с нас.
  • Изпитваме вина ако им откажем нещо
  • Вместо да си живеем живота, се стараем да отговорим на очакванията на родителя

 

Нарушената автономност, може силно да подрине самооценката ви, самочувствието. Бъркането в личните ви граници и поемането на отговорност за вашият живот, може да  провали връзката ви.

 

 

Споделяне