Хипнозата не е сън. Съзнанието на човек остава будно и работи, дори когато човек е в транса.

Хипнозата е естествено състояние на съзнането в което често изпадаме всеки ден. Спонтанно влизаме в хипноза, когато правим нещо монотонно, шофираме продължително време, гледаме интересен филм, четем или сме омаяни от погледа на любимия човек.

Хипнотизаторът въвежда клиента си в хипнотичен транс чрез различни техники. Синхронизира дишането си с това на клиента, изговаря думите в моемнтите на издишване, утилизира всичко случващо се в момента.

Преди да започне въвеждането в транс, терапевтът опознователно разговаря с пациента за да разбере неговите цели, страхове и предпочитания. Една от основните му цели и да разбере доколко пациентът е отворен към влизане в хипнотичен транс.

Различават се общо три фази на трансовото състояние: лек, среден и дълбок транс. За получаването на терапевтичния ефект е достатъчно пациентът да бъде въведен в състоянието на лек транс, когато той е контактен с терапевта и понякога дори не усеща някакви особени промени в своето състояние. Терапевтът, обаче, е запознат с външните поведенчески признаци и особеностит на възприятието на пациента, които подсказват, че той се намира в състоянието на транс, и, съответно, могат да бъдат направени необходимите внушения.

Хипнотерапията се провежда от специално обучените специалисти. В България с това обучение се занимава Българска Асоциация по хипноза и хипнотерапия. Право на това обучение имат магистри психолози и лица с магистърско медицинско образование.

 

Група експериментатори от Финландия и Швеция получи първите физиологични доказателства за съществуването на хипнотичен транс. Независимо от дългогодишното изучаване на феномена, учените и до днес нямаха единно мнение за същността му.

Някои изследователи смятат хипнозата за особено, изменено състояние на съзнанието. Други твърдят, че тайната й се крие в когнитивни стратегии, внушения и възникващите в резултат от тях мислени образи, които генерира мозъкът на буден човек.
Вече никой не спори, че в една или друга степен хората се поддават на внушения. Учените обаче на могат да стигнат до съгласие по въпроса какво означава хипнозата от гледна точка на физиологията – дали става дума за психично състояние на границата между съня и бодърстването, или просто поведение на буден човек, предизвикано от интензивна мотивация.

Финландските изследователи и шведските им колеги накланят везните в полза на първата теория. Те доказват за първи път в историята, че става дума за особено физиологично състояние на организма по време на хипнотични сеанси.

Скандинавските учени съсредоточили вниманието си върху т.нар. „стъклен поглед“, при който очите са широко отворени и не помръдват. До този момент явлението не е било разглеждано като надежден белег за хипнотичен транс, тъй като далеч не възниква при всеки хипнотизиран.

За опита си експериментаторите избират човек, който се поддава на хипноза изключително лесно – със споменаването на едва една ключова дума, и излиза от нея също толкова бързо (за броени секунди).

Движенията на очите му са заснемани с камера с висока точност, а за да се изключи произволно влияние на хипнотизирания, учените му задавали зрителни задачи, при които обикновено се наблюдава автоматична реакция на очите.
След сравнение с поведението на бодърстваща контролна група се оказало, че при хипнотизирания със „стъклен поглед“ се наблюдават реакции, каквито будните участници в опитите не са могли да изимитират дори нарочно.

Публикувано във факти.бг:

30 Октомври, 2011 09:52

Хипнозата е контролиран транс, при която временно е променено състоянието на съзнанието. Въздействието върху съзнанието е от думите при внушенията на терапевта. По този начин се прави психологическо преструктуриране към позитивни усещания и действия. В кратки трансови състояния  влиза всеки от нас многократно в ежедневието си. Някои повече други по-малко могат да изключат съзнателната си дейност, но всички го правят за кратки времеви интервали спонтанно през деня.
Всеки човек всеки ден води диалог сам със себе си. Този диалог се прекъсва по време на сън или хипнотичен транс. Хипнотерапията има за цел да създаде хармония между емоциите, мислите и действията. Тя повлиява самочувствието, както и самоувереността. Може да намери широко приложение в преодоляването на депресивни състояния, тревожност, паник атаки, както и да се постигне освобождаване от навици, вредящи на здравето. За тази цел се изисква създаването на единство и синхрон между хипнотизатор и хипнотизиран.

Някои основни заблуди за хипнозата:

  • Няма да се събудя от хипноза. Ако хипнотизаторът ви остави по време на хипноза, спонтанно ще излезете от транс или процесът ще премине в естествено състояние на сън, от който след малко ще се събудите.
  • Може да бъда манипулиран и вкаран в хипноза без съгласието ми. Хипнозата е двупосочен процес между хипнотизиран и хипнотизатор, който изисква пълно доверие и партньорство.Осъществява се по желание и мотивация от страна на клиента, а хипнотерапевта му съдейства и двамата са в синхрон и съдействие.
  • Хипнотизаторът има пълен контрол над вашия разум.По време на хипноза никой не може да ни накара да направим нещо против волята си. Подсъзнанието притежава свой морал, който не може да бъде нарушен. Например: не може да бъде вменено да оберем банков сейф, след като във възпитанието и моралът си ние по природа сме почтенни хора.