Когато сме ядосани, недоволни или раздразнени от нещо е добре да го изразяваме. Ако не изкараме навън негативната емоция, тя автоагресивно се връща навътре в нас и бавно ни разболява.

Всички ние познаваме хора, които стискат зъби и си траят, когато някой ги нагруби или им се присмее. Това са хора със ниска самооценка за себе си, които не могат да се заявяват и да отстояват позициите си. Свиват се най-вече от страх да не бъдат унижени или отхвърлени. Този страх идва от ниското им самочувствие, защото те всъщност имат вътрешно убеждение за себе си, че не са достатъчно умни, красиви, ценни.

Ниската самооценка на човек се създава още в детството му. Когато детето е много чувствително и възприема критиката от другите драматично. От друга, когато самите родители на това дете имат ниска самооценка и вследствие на това се държат скромно или срамежливо. Малкото дете следва модела на родителското поведение, защото това е правилно. За детето всичко, което правят родителите му е правилно и няма друга истина.

Важно нещо, за хората, които имат неувереност е да се научат да си отстояват мнението и позицията, и това всъщност е много важна крачка в тяхното израстване. Това заявяване се нарича здрава агресия. Ето един начин да го направим. Нарича се Аз модел. В Аз-моделът думичката ТИ е забранена, защото когато я използваме, човекът с когото говорим се чувства обвинен. Конфронтираме само поведението на човекът, а не неговата личност. И така:

– Аз се чувствам наранен, когато се надсмиваш на начина по който се обличам;

– Аз се натъжих, че не забеляза вечерята която направих;

-Аз съм подразнен, защото не ме изслуша;

-Аз съм засегнат, защото не отговори на съобщението ми……