Entries by Даниела Кръстева

Здрава агресия

Когато сме ядосани, недоволни или раздразнени от нещо е добре да го изразяваме. Ако не изкараме навън негативната емоция, тя автоагресивно се връща навътре в нас и бавно ни разболява. Всички ние познаваме хора, които стискат зъби и си траят, когато някой ги нагруби или им се присмее. Това са хора със ниска самооценка за […]