Хипнотерапия

Хипнозата не е сън. Съзнанието на човек остава будно и работи, дори когато човек е в транса. Хипнозата е естествено състояние на съзнането в което често изпадаме всеки ден. Спонтанно влизаме в хипноза, когато правим нещо монотонно, шофираме продължително време, гледаме интересен филм, четем или сме омаяни от погледа на любимия човек.
Различават се общо три фази на трансовото състояние: лек, среден и дълбок транс. За получаването на терапевтичния ефект е достатъчно човек да бъде въведен в състоянието на лек транс, когато той е контактен с терапевта и понякога дори не усеща някакви особени промени в своето състояние. Терапевтът, обаче, е запознат с външните поведенчески признаци и особеностит на възприятието на пациента, които подсказват, че той се намира в състоянието на транс, и, съответно, могат да бъдат направени необходимите внушения.

Целта на хипнотерапията обаче е, не да се залита към търсенето, а към заличаването на проблема, а лечението с хипноза е по-бързо от психоаналитичното, което може да продължи с години. С хипноза може да се получи ефект още след първата сесия, а според специалисти приблизително 12 сесии са абсолютно достатъчни за разрешаване на проблем.

Хипнозата не е нищо паранормално и няма нищо общо с врачки, гадателки и екстрасенси. Тъкмо обратното. Когато човек извършва нещо монотонно, еднообразно съсредоточил цялото си внимание в това действие, той не вижда и не чува нищо друго около него и това също е състояние на хипноза, което се случва всеки ден. Всичко около него се превръща във фон и именно тогава човек е в транс. Просто в кабинета на психотерапевта този транс е по-задълбочен. Състоянието на съсредоточеност в една идея е наречено „моноидеизъм“.

Според лекари хипнотерапията е изключително добър метод за справяне с фобии, зависимости, безсъние и дори физически проблеми. Един от феномените на хипнозата е обезболяването – тоест премахването на физическа болка. Ако хипнотерапевтът внуши изтръпване, обезчуствяване, то клиентът спира да усеща каквото и да е било.

Хипнозата много се използва от стоматолози в някои случаи на алергични към упойката клиенти. Стоматолозите работят без упойка, след като на пациента му се внушава обезболяване на челюстта. Така може да бъде изваден зъб, без да се усети каквато и да е болка. Хипнозата се използва и при по-сериозни хирургически операции, както и при раждане.

У нас специалистите в хипнотерапията се броят на пръсти и за щастие мними “хипнотизатори” почти не се срещат, за разлика от мнимите екстрасенси и гадатели. За да получиш правото да учиш хипноза трябва преди това да си лекар или психолог.