Когнитивно-поведенческа терапия

Съществуват много видове психотерапевтични школи. Когнитивно-Поведенческата Терапия е стандарт, спрямо който се сравнява ефективността на всички останали, защото е подход, базиран на доказателства. Проведени са безброй изследвания, които потвърждават неоспоримо ефективността на този подход.

Когато изпитваме негативни емоции, които ни напрягат и ни пречат да функционираме нормално, е добре да разберем – защо ги имаме. Емоциите са породени от нашите мисли. Ето защо трябва да ги открием тези мисли, които ни карат да се чувстваме зле. Добре е да проверим, дали тези мисли не са изкривени/грешни, защото нашите мисли не са случайни. Те се появяват в резултат на минали преживявания.

Миналите преживявания, особено травматичните преживявания в детството ни, оформят нашите основни убеждения за себе си, другите и света. Когато преживеем отхвърляне, изоставяне, унижение, предателство, несправедливост – а дори не е нужно да ни се е случило това, за да го преживеем по този начин, през детската ранима психика, оформяме убеждения. Нашите основни убеждения изкривяват настоящите ни мисли.

Чрез Когнитивно-Поведенческата Терапия променяме мислите си, от там се променят чувствата, а от там поведението на човека. Терапията има за цел да подложи под съмнение вътрешните убеждения на човек, които го карат да се чувства тревожен, депресиран, да има ниска самооценка и самочувствие, да изпитва вина, срам, чувство на неадекватност, да спре да се сравнява с другите по уронващ личния авторитет начин и др. Тази терапия е насочена почти изцяло върху “тук и сега”. Мислите, които се появяват в конкретен момент от ежедневието на човека при конкретна дейност, които водят до конкретна емоция и конкретно поведение.

Когнитивно-Поведенческата Терапия е краткосрочна терапия. Обикновено за решаването на повечето проблеми са нужни от 10 до 20 сесии, което при срещи с терапевта веднъж седмично се равнява на един месец до половин година.
Психотерапията набляга над нуждата от личностна промяна.