Консултациите on line са за Вас, ако искате гъвкавост, по отношение на времето и мястото на провеждане. Единственото, което Ви е необходимо, е лаптоп, телефон или таблет с интернет-връзка.
Предимства на терапиите on line: Във времето в което сме принудени да си останем вкъщи, а имаме нужда от психотерапия, разбиране, подкрепа при справяне с житейска ситуация.

  • Преди всичко в консултациите он лайн, клиента се чувства защитен, намиращ се в своето лично пространство.
  • Спестява време в придвижване до кабинета.
  • Бърза реакция при решаване на проблеми касаещи тревожни състояния.
  • Гъвкава реакция, относно времето и разликите във времето в различните населени места, удобни и за двете страни.
  • Когато срещата не е очи в очи, някои хора по-лесно се разкриват и пускат своите психологически защити. Така влиянието на терапевта нараства – сякаш клиентът разговаря сам със себе си, търсейки решение на проблема си, а това всъщност е основната цел на всяка психотерапия.