Не съжалявайте за това, че сте толкова чувствителни

Тревожните хора са по-амбициозни от другите, със по-големи очаквания и надежди за живота. Те, се различават от останалите хора, които са инертни и живеят безметежно по това, че имат високи виждания, за това как да се случват нещата, по какъв начин, къде, колко, кога…

Тревожните хора, това са умни хора, които постоянно анализират и разчленяват на части проблемите.

Тревожните хора, са хора с по-силна интуиция от останалите. Интуицията – това е формула от всички натрупани знания, плюс висока чувствителност.

Тревожните хора, имат претенции за образованието си, домът си, партньорът си, здравето си, облекло си.

Най-общо казано, тревожните хора движат света. Те, са моторът за промените. Тях ги е грижа!

Тревожните хора, не полудяват, те само се тревожат! Точно тяхната тревожност е защитният механизъм, който ги кара да са критични към състоянието си. А критичните хора, са психически здрави хора – просто, се тревожат повече от необходимото.

Вижте, колко много предимства, имате пред другите!

Не се променяйте, защото това е ресурс за развитие, напредък и успех.

  • Просто се научете, да проверявате мислите си за вярност;
  • Научете се, да преживявате смело всяка емоция, вместо да я потискате, или отбягвате;
  • Научете се, да взимате решения, вместо да седите и да търпите;
  • Научете се да влизате в рисковете. Може ли да е по-лошо от сегашното мъчение?

Желая Ви една спокойна, смела и здрава нова 2022 година!

 

 

Споделяне