Когнитивно-поведенческата психотерапия

Когнитивно-поведенческата психотерапия (КППТ) е съвременен и широко използван подход, фокусиран върху разрешаване на проблема.
В цял свят КППТ се използва като самостоятелна или допълнителна форма на помощ при изключително широк спектър от състояния – както  проблеми, свързани с ежедневното функциониране, така и различни психични разстройства. В България тя е призната от Българската асоцияция по психотерапия, като легитимна психотерапевтична модалност.
Тази терапия е най-изследваната и има множество клинични доказателства, че дава бързи резултати при симптоми на депресия и тревожност.

Когнитивно-поведенческата терапия се основава на факта, че чувствата в нас се във връзка с някаква ситуация се пораждат в резултат на това, какво си мислим за ситуацията.

Ние не можем да контролираме какво се случва около нас и как се държат хората около нас, но тази терапия ни учи да открием нездравословните и изкривени мисли в нас и да ги променим по начин, който ни кара да се чувстваме добре.