Проблем в комуникацията

Социалните контакти и общуването с нашите близки са особено важни за живота ни. Добрите взаимоотношения правят живота ни смислен, щастлив и изпълнен с благополучие. Не винаги обаче тази хармонична картинка е в този си вид и често изпадаме в ситуации, в които изпитваме невъзможност да изградим благоприятна среда. Неправилното поведение и нарушена комуникация може доведе до конфликти, изпадане в кризи и психическо разстройство. На това се дължи провалът в човешките взаимоотношение до голяма степен защото не можем да разберем посланието, което ни изпраща отсрещната страна.

В съвременния свят е много важно да се изградят такива добри взаимоотношения, но често, дори дребните конфликти се превръщат в необуздан скандал. Имайте предвид, че това е изключително нездравословна среда, която рефлектира не само върху психичното здраве на двойката, но и върху това на техните деца. Именно проблемите във взаимоотношенията в семейството водят до такива на работното място, както и в социалните контакти на децата в детската градина и училището. Напоследък именно проявите на агресия се оказват състоянието и действията, който са провокирани от нездравата семейна среда.

Човешката психика е доста сложна. Когато общуваме с хората около нас ние твърде рядко се замисляме за това какви са техните чувства и мисли. По –скоро са предположения, които ако погрешно сме разбрали то със сигурност възприемането на една ситуация може да се окаже една от причината за проблемите във взаимоотношенията ни.Най-честата когнитимна грешка при проблеми в общуването е „Четене на мисли“ – аз знам, че ти си мислиш…

Съпрузи в 10 годишен брак:

Тя: Мило, добре ли изглеждам с тази рокля?

Той: Да.

Тя: Не ме ли прави малко пълна?

Той: Не.

Тя: Ти не ме харесваш. Мислиш, че съм дебела. Даже изобщо не ме погледна, когато те попитах. Гледаше си в телефона. Вече изобщо не ме забелязваш.

Той: Просто казах, че си добре с роклята. Престани да си измисляш.

Тя:Няма да забележиш дори да си направя косата зелена.