Процеса протича така:

 • 1
  • Обикновено звъните по телефона за да си запишете час, а някои хора предпочитат да споделят защо се обръщат към мен за помощ.
  • Първата сесия включва оценка на актуалната ситуация, която ви напряга, както и актуалните проблеми за решаване. Заедно поставяме фокуса върху най-належащата тема с която да започнем, като приоритизираме проблемите. Аз предлагам подходящият за случая терапевтичен метод и разказвам накратко по какъв начин ще структурираме сесиите и в какво се състои съвместната ни работа.
  2

 • 3
  • Също така обсъждаме и се съгласяваме по важни въпроси, каквито са ангажирането с нормите за поверителност и конфиденциалност.
  • Договаряме да се срещаме регулярно, за период от няколко седмици или месеци в зависимост от желанията, възможностите и потребностите на клиента и определяме датите на провеждане на следващите срещи.
  4

 • 5
  • Терапевтичните сесии продължават 60 минути и се провеждат веднъж седмично. В ситуация на криза и по желание на клиента за по-интензивна работа сесиите могат да се провеждат до 2-3 пъти седмично.
  • Обикновено не поставям ограничения на количеството сесии, които ще бъдат проведени, защото повечето хора сами разбират, кога са готови да приключат терапията. Понякога някои клиенти се връщат след приключване на терапията за единична завършителна сесия, или за справяне с нови проблеми или жизнени събития, които са се появили.
  6