Схема терапия – Джефри Ятг е една от най0ефективните методи за лечение на личностните разстройства.
Целта и е да помогна на клиентите да удовлетворят основните си емоционални потребности.

Схема – терапия основни понятия

Ранна дезадаптивна схема
В схема терапията има 18 ранни дезадаптивни схеми. Това са основни деструктивни патерни/модели/ на поведение, които се възпроизвеждат от човека през целият му живот.

Схема –  това е целият дисфункционален характер, който човек формира в детството и продължава да прилага през целият си живот. Схемата е генерализирана идея за себе си, за другите, за света или за бъдещето. Тя е устойчива на промяна. Например, детето повярвало в детството си, че не е достатъчно умно, то продължава да има това вярване дълбоко вътре в себе си, дори и след като е вече на 40 години и с две висши образования и множество квалификации. Схемата е борба за оцеляване.

От къде идват схемите – Те са свързани с вроденият темперамент на детето и детските травматични преживявания в контакт с родителите, братята и сестрите и роднините. Схемите се появяват в ранен етап от развитието на детето и стават познати и удобни. За нас е по-лесно да правим това, което ни е познато, нищо, че то понякога не е най-доброто. Самите схеми могат да остават в латентно/спящо/ състояние , докато не ги активира някаква ситуация, която прилича на схемата.

Домейн на схемата – Всичките 18 схеми се групират в 5 категории, които съответстват на определени емоционални потребности на детето: привързаност, взаимност, взаимодействие, спонтанност и автономност. Ако тези потребности не са удовлетворени, схемите започват да водят до проявления на дезадаптивните патерни.

Копинг стратегии – свързани са с начините, с които детето се е адаптирало към травмиращите преживявания. Психиката на детето избира или да се подчини на схемата, или да избяга от нея и да я блокира или да свръхкомпенсира. Схема терапията предлага, да спрем реализацията на дезадаптивните копинги и режими,  които блокират контакта с чувствата.

Схема режими – Актуалните емоционални състояния и реакции, които можем да преживеем в даден момент. Дезадаптивните схема-режими, могат да отключат житейски ситуации, към които имаме повишена чувствителност (нашите емоционални капани). Много схема-режими, ни водят към недостатъчно или прекомерно реагиране на ситуацията, а после към действия, които могат да са вредни за нас или другите.

Целта на схема – терапията е достигане на терапевтичен ефект

  • Да спрем реализацията на дезадаптивните  копинг стратегии и режими, които блокират контакта с чувствата.
  • Да се проработят схемите и уязвимите режими, така че да се удовлетворят потребностите на клиента в терапията и извън нея.
  • Да се регулират проявлението на гнева, реализацията на импулсивност и поведението на хиперкомпенсация в схемите и режимите.
  • Да се противостои на прекомерното изискване и критичност на схемите
  • Да се формират здрави схеми и режими