Сублимация е фаза през която преминава личностното израстване на човека. Зрял защитен механизъм, чрез който напрежението и вътрешната енергия на човек се насочва към развитие, израстване и творчество.

ДОБРЕ ДОШЛИ В МОЯ САЙТ!

Казвам се Даниела Кръстева.

Тук си и това не е случайно!

Всяка среща с определен човек, всяко събитие в живота, се случва с определена цел.

Ако се чувстваш: объркан, тревожен, уплашен, виновен, лош, без сили, нарушен сън, търсещ отговори на въпроси, или трудно взимаш решения…

Ако усещаш: замайване, сърцебиене, учестен пулс, буца в гърлото, болка в гърдите, шум в ушите, мушици пред очите, горещи или студени вълни, тръпки, вдигаш внезапно кръвно, зачервяваш бузи, изпотяват ти се дланите….

Ако мислиш:

 • Полудявам – ще припадна, ще повърна, ще се изложа, ще ме помислят за наркоман или пиян;
 • Умирам – болен съм от нещо лошо, което не откриват лекарите;
 • Живота няма смисъл – в задънена улица съм;
 • Аз съм лоша майка/баща – ще навредя на детето си;
 • Аз съм глупав, грозен, странен, ненормален..;
 • Мен, никой не може да ме обича. Ще бъда наранен, отхвърлен, изоставен;

Ако правиш: Ако не отказваш, ако манипулираш, ако търпиш, ако не унижаваш, ако помагаш – без да те молят…

Да знаеш, ти не функционираш щастливо в този живот! Психиката ти, има нужда от корекция. Всичко, казано по-горе се коригира на 100% с психотерапия!

Цел на психотерапията е тялото и душата, заедно да са здрави!

Аз също „работя” върху себе си и се подлагам на терапия, за да се развия и да коригирам неадаптивните поведенчески модели, които нося от детството си. Понякога поставям работата си под съмнение, за да бъда критична и обективна, в полза на клиента. Винаги, когато интуицията ми казва, че нещо има, което е там в тъмното и нещата не стоят като по учебник, проверявам преценките си….търся, чета, консултирам се. Водена от базовото правило – да не навредя!

Квалификация:

 • Магистър по психология – Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Специализация по семейно консултиране – Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Когнитивно-поведенческа психотерапия – Обучение към „Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия“ БАКПП. Преминала през нивата на личен опит, базисни умения, специализирани умения и супервизия за периода от 7 години.
 • Обучение под  супервизия – преподавател д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, психоаналитичен терапевт и супeрвизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia) и по когнитивно-поведенческа терапия.
 • Обучение в Класическа хипноза – Ельман Османов, 24 часа;
 • Обучение към „Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия“ –  БАХХ с председател Калин Цанов, акредитирано от Европейско дружество по Хипноза – 130 академични часа, от които 70 академични часа, хипнотерапия и 24 часа работа под супервизия (периода от 26.11.2016г. до 14 януари 2018г.), 18-месечно обучение;
 • Обучение по медицинска хипноза –   „Турската асоциация по Медицинска Хипноза“ с представител – др. Азтюрк в  Истанбул
 • Обучение по схема терапия
 • Член в Института по схема терапия;
 • Член в Дружеството на психолозите в България;
 • Член в Българската Асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • Член в Българската Асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна „Феникс“ – една пълна седмица, денонощно присъствие – 40 часа признати към БАКПП
 • Обучение по схема терапия – методи за преработка травматични спомени, проф. Арнц Арноуд
 • Обучение по схема терапия – работа с частите на А-за,  Дейвид Едуърдс – клиничен писохолог, треньор и супервайзор, „Академията по когнитивна терапия“ в Южна Африка.

Човек се учи, докато е жив! А обучението на психолога, продължава през целият му професионален път.

Преди да открия за себе си психологията, съм завършила – икономика специалност „Стопанско управление“, и също съм сертифициран вътрешен одитор към „Министерството на финансите“.

Което само по себе си показва, че човек търси себе си. Вярна е мисълта, че това с което си зает в по-голямата част, от свободното си време, когато не си на работа, трябва да е професията ти, а тя беше моето хоби в годините.

VORFINDEN Ferner GENIESSEN Diese bei UNSEREM EROTISCHEN ESCORTSERVICE BUNDESHAUPTSTADT

VORFINDEN Ferner GENIESSEN Diese bei UNSEREM EROTISCHEN ESCORTSERVICE BUNDESHAUPTSTADT Unsereins freuen uns Eltern wohnhaft bei unserer zuruckbegleitend Service-Agentur aufgebraucht Bundeshauptstadt nicken drogenberauscht die Erlaubnis haben…

Entdecken Die Kunden unsre High Class Escort Ladys rein Spreeathen: miterleben welche Wohlstand oder Eifer

Entdecken Die Kunden unsre High Class Escort Ladys rein Spreeathen: miterleben welche Wohlstand oder Eifer Die Escort-Models rein Hauptstadt von Deutschland eignen prestigevoll fur ihre Pfiff, wurdevolles Benehmen weiters Verve. Welche werden…

Auffinden Diese unsrige High Class Escort Ladys in Berlin: Erleben Diese Pomp Unter anderem Energie

Auffinden Diese unsrige High Class Escort Ladys in Berlin: Erleben Diese Pomp Unter anderem Energie Die Escort-Models rein Berlin man sagt, sie seien beruhmt pro deren Pfiff, Eleganz oder Heftigkeit. Sie werden Welche Mittels ihrem Charme und…

six good reason why maybe you have a high sex push, otherwise enhanced libido

six good reason why maybe you have a high sex push, otherwise enhanced libido A premier sex push is because of changes in hormone accounts, how old you are, otherwise a rise in do so. Increased libido normally a direct result straight down…

What are Joints: A Comprehensive Overview to Understanding Joint Structure as well as Feature

As important components of our musculoskeletal system, joints play an important role in making it possible for motion as well as sustaining our bodies. Recognizing the structure and function of joints is vital for anybody interested in anatomy,…

Understand Best Approaches To Take up And Be successful In New Port Games

Uncover the mystery of the Popeye Super Elite Model Technique End Machine and find if it is correctly for you at this time. You can choose either one of them based on your choice and start playing the favorite game easily. A leading mobile or…

Carry out 7, No cost Gambling house Game titles! (No Download, No Subscription) Position Video game No cost Credit rating 3J Free

SCR888 Online Casino Malaysia is the top online position game item that is avallable on both Android and IOS mobile equipment. This model mimics how gamblers put their money on the games actually, where they need to bet on exact scores to win.…

Online Casino

Uncover the mystery of the Charlies Angels Technique End Port Machine and find if it is correctly for you at this time. They said Triumphantly, 'Welcome to the world of football'.(Andrew Jennings, 2010) This, the African-american parents of…

Completely new United states of america Simply no Transfer Gambling houses 2022

ContentIgnition Betting house Assessment & Encourage Bonus codesPros and cons Of Totally free Zero Down payment Allowed Special Casinos Lenses Africa⭐ Dedicated Users Rotate More significantWho is Eligible to Create a Very little Bank Extra?TimeframesAll…