Техника – систематична десинсибилизация на страховете

Човек постепенно се излага на това, което избягва, заради страхът си.
Започваме с нива, които пораждат минимум тревожност и повишаваме нивото на излагане, след като предишното ниво е било изцяло преодоляно, като същевременно се възползва от упражнения за релаксация и техники за декатастрофизация.

Например, на човек с фобия от паяци може като начало да се покажат снимки на паяци и да му бъде предложено да ги гледа, докато изпълнява техники за релаксация и декатастрофизация, докато в един момент вече снимките не предизвикват у него поява на тревожност. След това на човека може да бъде показана играчка- паят и да му бъде предложено да я докосва и хваща, отново прилагайки техники за релаксация и декатастрофизация, докато тревожността изчезне напълно. Следваща стъпка на излагане би могла да включва живи паяци и тяхното наблюдение по ъглите на помещение. И след няколко такива стъпки да се стигне до хващане на жив паяк.

Систематичната десенсибилизация приложена към жената, която се връща на работа, може да включва като първа стъпка последвано от телефонен разговор с колега и след това посещение в работата преди връщането, пътуване до работа в неработен ден, за да свикне с маршрута и вида на сградата, без това да и носи напрежение.