Депресия – симптоми и лечение

Симптоми на депресията

Човек отговаря на критериите за депресия, когато в продължение на поне две седмици преживява поне два от трите основни симптома: продължително потиснато настроение; понижаване на интересите и способността за изпитване на удоволствие; намаляване на енергията или умора след минимални усилия. А също така поне два от седемте вторични симптома: понижени  концентрация  и внимание; чувство на вина и безполезност; намалени самочувствие и самоувереност; вариации в апетита и теглото; нарушения на съня; песимизъм и умствено предъвкване; мисли и действия за самоубийство.

Диагнозата е синдромна и се основава на три характеристики: симптомите трябва да бъдат разпознати и продължителността трябва да бъде категорично повече от две седмици, и социалното, междуличностното и професионалното функциониране трябва да бъдат негативно повлияни.

Видове депресия

Двата основни вида депресия са клинична депресия и реактивна депресия

Симптоми на депресия също така са промени в апетита – силен или липсващ апетит; липсващо преживяване на удоволствие и нежелание за сексуален живот. В някои случаи депресивното състояние може да бъде съпроводено с високи нива на тревожност и раздразнителност.

Понякога са налице и соматични телесни симптоми като нехарактерна болка, липса на енергия, тежест в сърцето, коремни болки, главоболие и др., за които няма медицинско обяснение.

Наблюдава се спад в концентрацията, паметта и вниманието, което затруднява способността на индивида да работи и изпълнява своите творчески и ежедневни задачи. Наблюдава се е забавяне на всички основни психични функции, като водещо между тях е силно пониженото настроение.

При тежките форми на депресия обаче, симптомите са интензивни и мъчителни и ежедневните дейности на човек страдат сериозно. За голяма част от депресиите е характерна нарушената регулация на оста хипоталамус – хипофиза – надбъбречни жлези, което води до силно повишено производство на хормона кортизол и вероятно това е основната връзка между стреса и депресията.

Характерно при депресивните разстройства е нарушената дейност на невротрансмитерите в мозъка – най-вече тази на серотонина, норадреналина и допамина. На тази база действат повечето антидепресанти, като тяхната цел е да спомагат за тяхното обратно захващане.

Симптомите на нарушена мозъчна биохимия:

  • Необичайно потиснато настроение
  • Безпокойство и тревожност
  • Резки промени в настроението и обсесивни мисли без реална причина
  • Необичайна раздразнителност
  • Тъга и меланхолия
  • Ирационални мисли
  • Понижено самочувствие
  • Необясним страх
  • Промени в съня
  • Промени в апетита

При тежките депресивни състояния се изисква медикаментозно лечение, като една помощна патерица към прилаганата психотерапия. При значителна част от леките и средно тежките разстройства възстановяването може да настъпи спонтанно.