Техника за декатастрофизация

Примери за катастрофални мисли:

Ако се разделим, завинаги ще бъда сам!
Няма да се справя с работата и определено ще ме уволнят!
Тази загриженост ще ме побърка!
Той не отговаря на обажданията ми цял ден, внезапно се е случило нещо!
Ако кажа нещо нередно, хората ще ми се смеят!

За да се научим да не правим от мухата слон прилагаме техниката за декатастрофизация

Три стъпки:

  1. Забележете какви картини рисува вашето съзнание за бъдещето и с каква интонация говорите със себе и си задайте няколко въпроса: „Да кажем, че се случва. Какво тогава? Какво следва?
    Опитайте се да отговорите на себе си в спокоен, равномерен глас.
  2. Запитайте се: „Какво би направил друг човек на мое място?“, като поддържате гладка интонация.
  3. Променете интонацията на катастрофалния вътрешен глас към анимационен герой. Представете си мисълта: „Той ме променя“ в гласа на Спонч Боб Мисълта се променя – това е несериозно!