Техника – Когнитивно реструктуриране

Това е промяна в начина на мислене, която помага да се заменят мислите с по-реалистични, позитивни, нови, адаптивни към реалността мисли.
Веднъж, когато сме идентифицирали вашите изкривявания, можем да започнем да изследваме как са се загнездили у вас и кога. Когато откриете вярване, което е разрушително или вредно, ще започнем да го оспорваме.
Например, ако смятате, че трябва да имате високи резултати в учението, за да ви уважават и да ви смятат за „успешен“, когато изкарате 90% от тест, ще се почувствате зле. Ще започнете да мислите негативно за себе си ….може да ви мине една мисъл в главата точно в този момент „Щом нямам 100% на теста, не съм успешен“ в и хоп в омагьосаният кръг от негативни мисли, водещ до хормонален мозъчен дисбаланс, а после тревожни разстройства, депресии, ниска самооценка и тн.
А вместо това, можете да се възползвате от тази възможност, за да помислите какво прави един човек „успешен“ — нещо, което може би не сте обмислили преди. Начини на учене, планиране на времето и срещите, разговорите с преподаватели за получаване на повече напътствия и тн…Това ще го обмислим заедно и ще преценим, кое е най-ефективното поведение и съответно изискващото най-малко стрес при изпълнението му, за да ви задвижим.
За да затвърдим вярата в работната алтернатива, използваме следните въпроси:

  • „Какви са доказателствата против тази негативна мисъл?”;
  • „ Има ли друго алтернативно обяснение?”;
  • „Какъв е ефектът от това да мислиш по този начин?”;
  • „А какъв би бил ефектът от промяна на мисленето ти?”;
  • „Какво друго може да се случи по-позитивно или по-реалистично от това което ти предполагаш?”;
  • „Може ли да погледнеш на това по по-адаптивен начин?”;
  • „Може ли някой на когото вярваш, да разбира или да гледа на ситуацията по друг начин?”